EFOP-2.2.2-17-2017-00003

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Projekt megnevezése: Cédrus Liget- kiváltás Kőkúton
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Somogy
Projekt helyszíne (település): Szabás
Megítélt összeg: 630 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 630 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A kiváltás célja támogatott lakhatás keretében biztosítani az egyén igényeire és elvárásaira figyelemmel a mindennapi életvitel vezetésének támogatását, valamint a munkahelyi, lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztását. A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon telephelyeként működő 72 fő szenvedélybeteg személy ellátását biztosító Magas Cédrus szociális otthoni telephely (7535 Kőkút, Gyöngyöspuszta 1.) kiváltása új, korszerű településekbe integrált lakások kialakításával valósul meg. Így a korábbi korszerűtlen, jogszabályi előírásoknak nem megfelelő feltételeket biztosító, magas fenntartási költségű kastélyépület helyett, korszerű, fenntartási költségeiben olcsóbb, megfelelő munkafeltételeket biztosító intézményeket alakítunk ki a pályázat megvalósulása révén. A jelenleg kastélyépületben működő 72 férőhelyes ápoló-gondozó otthoni ellátás helyett létrejön Kőkúton és Kadarkúton 2-2 db 12 férőhelyes, Kálmáncsa és Szabás településeken 1-1 db 12 férőhelyes szakmailag korszerű, alacsony fenntartási költségű ház, ami a támogatott lakhatás keretében az ellátottak családias elhelyezését biztosítja, a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szervezeti egységeiként. Az új házakban rendelkezésre állnának a családias légkörű elhelyezés feltételei. Két ágyas szobákban kerülnének elhelyezésre az ellátottak, nemek szerint elkülönülő fürdőszobák és a közös helyiségek is rendelkezésre állnak majd. Mindez a szakemberek méltó munkakörülményei mellett az ellátás színvonalának emelkedését és az ellátottak jobb életminőségét szolgálja. A pályázat keretében sor kerül nemcsak a támogatott lakhatás részeként, hanem saját fenntartásban biztosított alapszolgáltatások kialakítására is (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, szenvedélybetegek nappali ellátása). Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, a szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítását szükségletfelmérést követően Kőkút, Kadarkút, Kálmáncsa és Szabás településein kívánjuk megvalósítani. Széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő szociális alapszolgáltatások/szolgáltatási elemek biztosítása is megvalósul. Foglalkoztatás tekintetében a 2017. április 1-től hatályos jogszabályi változásoknak megfelelően fejlesztő foglalkoztatásban kívánjuk részesíteni a célcsoportból a feltételeknek megfelelő létszámú ellátottat. A támogatott lakhatás szolgáltatási elemeinek biztosításával másodlagos célunk az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő integrálása. A támogatott lakhatásban elhelyezett személyek foglalkoztatásának fejlesztése és bővítése is megvalósul. A jelenleg szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak létszámának bővítése, jogszabályváltozást követően fejlesztő foglalkoztatás mind a Munka Törvénykönyve, mind a Fejlesztési Szerződés alapján foglalkoztatottak tekintetében. Ezen túl a településen működő nyílt munkaerő-piaci lehetőségek, foglalkoztatók bevonása, felkutatása. A régi, korszerűtlen feltételeket biztosító kastélyépület kiváltása, az új, korszerű tárgyi feltételrendszer kialakítása mindenképpen az ellátás színvonalának emelkedését vonja maga után. Így a fogyatékos személyek megfelelő körülmények közé kerülnek, s a munkavállalók számára is méltó munkakörülményeket biztosítunk. A kisebb létszámú lakókörnyezetbe integrált épületekbe történő elhelyezés lehetővé teszi az öngondoskodásra való képesség fejlesztését és a támogatott döntéshozatal megvalósulását. Lehetővé teszi, hogy a napi életritmus és életvitel kialakításában az ellátottak minél nagyobb önállósággal legyenek képesek részt venni. Az alapszolgáltatások és szolgáltatási elemek fenntartó általi nyújtásával megvalósul az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatásnyújtás, mely eredményesen hozzájárulhat az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő integrálásához.