EFOP-2.2.2-17-2017-00004

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Esély szigetek
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Nógrád
Projekt helyszíne (település): Bercel
Megítélt összeg: 498 750 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 498 750 000 .- HUF

Projekt összefoglalás

A Nógrád Megyei Reménysugár Egyesített Szociális Intézmény Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthona (továbbiakban: NMRESZI Harmónia RIAGO) 1953 óta működik Bercelen, egy 100-150 éves kastély épületben, mely funkcionálisan alkalmatlan a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthoni ellátására. Az épület tárgyi feltételei az ágazati jogszabályoknak nem felelnek meg, leginkább az 1 főre jutó lakóterület nem éri el a 6 m2-t, illetve az egy szobában elhelyezett ellátottak száma meghaladja a 4 főt, valamint az épületek, korszerűtlensége tekintetében. Az 57 ellátott részére kialakítjuk az önálló életvitel fenntartását lehetővé tévő épületeket: 1. 5 db, 12 férőhelyes, akadálymentes, korszerűen felszerelt lakás kialakítása valósul meg. A lakások kialakítására egy településen, Bercelen, a településbe integráltan, belterületen, 2 db saját, illetve 3 db magánszemély által használatba adott telken kerül sor. Az ellátottakat 12 négyzetméter alapterületet meghaladó, kétágyas szobában kívánjuk elhelyezni, nappali tartózkodásra alkalmas helyiséggel, 1 db akadálymentes és 2 db normál mosdóval, vizesblokkal, egy vendégszobával, hozzátartozók részére, továbbá egy főző- és egy tároló helyiséggel, közművesített telken. 2. Szolgáltató centrum kialakítása A szolgáltató centrum kialakítására az intézményi férőhelykiváltás következtében megüresedő, felújítandó épületben kerül sor. Az ellátottak változó szükségleteihez rugalmasan alkalmazkodni képes, egymást kiegészítő szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás) kiépítése és működtetése. A szolgáltatások elérhetővé válnak a támogatott lakhatásban részesülő ellátottak részére, valamint a településen élő rászorulók részére is. A komplex szükségletfelmérés során a képességek, igények és szükségletek figyelembevételével megállapításra került, hogy a támogatott lakhatási szolgáltatási formába elhelyezni kívánt 57 fő közül, mind az 57 fő igényelne étkeztetést és 24 órás felügyeletet, további 30 fő házi segítségnyújtást és támogató szolgáltatást, 15 fő pedig a nappali ellátási szolgáltatási formába kívánna bekapcsolódni. Az étkeztetést intézményünk 200 adagra engedéllyel rendelkező főzőkonyhájáról kívánjuk biztosítani. Igény esetén a konyha kapacitását a településen élők étkeztetése irányába is szeretnénk kiterjeszteni. A házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatás személyi segítéshez kapcsolódó feladatait az intézmény szakképzett gondozóinak és ápolóink a bevonásával kívánjuk biztosítani. A támogató szolgálat szállító szolgáltatása biztosíthatja a mozgásukban akadályozottak szállítását a foglalkoztató helyekre, a nappali ellátás helyszínére, különböző kulturális-, szabadidős- és sport rendezvényekre. Igény esetén a település lakosait is bevonhatnák ebbe a szolgáltatásba. A nappali ellátás a támogatott lakhatásban érintett fogyatékossággal élő személyeken túlmenően a település fogyatékossággal élő lakosaira is kiterjedhet. 3. Foglalkoztatás Az ellátásban részesülők foglalkoztatásának megszervezése és koordinálása fejlesztő foglalkoztatás beindításával és működtetésével, valamint külső foglalkoztatók által. A fejlesztő foglalkoztatás egyes elemeinek tárgyi feltételeit, elhelyezését az intézményi férőhelykiváltás következtében megüresedő épület biztosítja. A fejlesztő foglalkoztatás célja: a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. Az intézményi férőhely kiváltás projektjében résztvevő 57 fő ellátott közül 29 főt a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. foglalkoztat. Fejlesztő foglalkoztatás keretében intézményünk 28-főt alkalmazna. Ellátottjaink a következő munkakörökben vennének részt a foglalkoztatásban: Munkakör megnevezése: kertészet, parkgondozás, szőnyegszövés, mosodai kisegítő tevékenység, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás. A projekt megvalósulásához szükséges tevékenységek bemutatása Projekt előkészítés: – Szakmai terv elkészítése – Együttműködés kialakítása az EFOP-1.9.1. kedvezményezettjével – Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása – Lakosság tájékoztatása Szakmai megvalósítás: – 57 támogatott lakhatási férőhely létrehozása – A lakók és a dolgozók felkészítése a kiváltással járó változásokra – Folyamatos együttműködés az EFOP-1.9.1. kedvezményezettjével – Szolgáltatási gyűrű kialakítása – A kiváltás során fennmaradt épület hasznosítása – a lakhatáshoz, az alapszolgáltatások nyújtásához valamint a foglalkoztatás megvalósításához szükséges berendezési tárgyak, önálló, támogatott életvitelt segítő eszközök beszerzése – Gépjármű beszerzése – Projektmenedzsment foglalkoztatása – Könyvvizsgálat – Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság – Az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok