EFOP-2.2.2-17-2017-00012

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Nyitott Világ Kapujában
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Nyugat-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Vas
Projekt helyszíne (település): Szombathely
Megítélt összeg: 630 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 630 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

“Az EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című pályázati
konstrukció keretén belül, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága február 20-án kitagolásra jelölte meg a Vas Megyei Szakosított Szociális
Intézményt (Szombathely, Gagarin út 5.). Megfelelve a pályázati felhívásban foglaltaknak, teljes körű kiváltás valósul meg, így 40 fő látás-, 20 fő
mozgásfogyatékos és 12 fő pszichiátriai férőhely kerül kiváltásra. A projekt a „Nyitott Világ Kapujában” címet kapta, utalva arra, hogy a projekt
megvalósulásával a fogyatékos emberek elé megannyi új lehetőség tárul. Az „intézménytelenítés” következtében 6 db kb. nettó 200 m2 alapterületű
egyszintes családi ház épül, Szombathelyen (1 új és 1 felújítással kialakított épület) illetve Táplánszentkereszten (4 új épület). Az egyes épületekben
szoba, 4 mellékhelyiség és egy nagy közösségi tér (konyhával) kerül kialakításra. Az épületek komplexen lesznek akadálymentesítettek. Megépítésre
kerül továbbá Táplánszentkereszten egy szolgáltató ház is, ahol szociális alapszolgáltatások igénybevételére nyílik lehetőség, úgy, mint étkeztetés,
házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás. Kialakításra kerül továbbá egy foglalkoztató is, melynek célja hogy az intézményből
kikerülő fogyatékos emberek munkavállalását elősegítsük. Ennek megvalósulására képzéseket szervezünk. (Alapkompetencia fejlesztés, rongyszőny
készítés, számítógépes alapismeretek) Beszerzésre kerülnek olyan számítógépek, melyeket egy speciális szoftver segítségével látássérült emberek is
tudnak használni. Szövőszékeket vásárolunk, melyeken a fogyatékos emberek által készített szőnyegek készülhetnek, amik aztán a helyi piacon
értékesítésre kerülhetnek. Felkutatásra kerülnek továbbá azok a munkáltatók, akik a fogyatékos emberek részére munkalehetőséget kínálhatnak. Az
étkeztetés akadálymentesítés után a kiváltásra kerülő Intézmény Táplánszentkereszti telephelyén valósul meg. Szombathelyen a kiváltott Intézmény
székhelyén, a kiváltott férőhelyeken, felújítással alakítjuk ki a szolgáltatóház funkciót úgy, hogy a pszichiátriai betegek szombathelyi kitagolásával
megvalósulhat egy, mindezidáig hiányzó funkció, a pszichiátriai betegek közösségi ellátása szociális alapszolgáltatás. A kiváltásra kerülő személyek
gondozását segíti elő a projekt során beszerzésre kerülő kisbusz. Az Intézmény ilyen speciális (mozgásfogyatékos személy szállítására alkalmas)
gépjárművel mindezidáig nem rendelkezik. A lakók, munkavállalók a projekt során képzésen vesznek részt. A munkavállalók jelenlegitől eltérő
feladataik, megváltozott munkakörnyezett miatt, míg a lakókat az önálló életre „képezzük”. (Többek közt a következőkkel: Önálló életvitel segítése,
önellátás, önkiszolgálás, háztartási ismeretek, biztonság, közlekedés, helyismeret, ügyintézés, pénzgazdálkodás)