EFOP-2.2.2-17-2017-00014

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Heves
Projekt helyszíne (település): Andornaktálya
Megítélt összeg: 525 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 525 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális Otthonának kiváltása során az otthonban élő 60 fogyatékos személy 5 db, 12 fő befogadására alkalmas új építésű, akadálymentesített családi házba költözik. Az 5 lakóingatlannak az Eger mellett található Maklár és Nagytálya települések adnak otthont. A családi házas lakókörnyezet és az átstrukturált intézményi működési forma lehetővé teszi a kitagolásban részt vevő sérült emberek önállóbb döntéshozatalát, életük irányítójává válnak, fejlődnek képességeik. Az épületek kerthelyiségei hozzájárulnak a lakók rekreációs tevékenységéhez, s segítik őket önellátásukban. A lakóingatlanok a települések központi részein, könnyen megközelíthető, jó földrajzi adottságokkal rendelkező részein kerülnek kialakításra. Az épületek kialakításához építési telkek megvásárlására kerül sor. A kiváltott intézmény felszabadult kapacitásán bővülnek szolgáltatásai. Ennek érdekében a kiváltással érintett andornaktályai otthon egyes részlegei felújításon esnek át. A fejlesztő foglalkoztatás 90 főre bővül mosoda és konyha helyiségek bővítésével. A nappali ellátás 20-ről 50 főre javul, a támogató szolgálat pedig 100 fő ellátását tudja biztosítani a fejlesztés után. A szolgáltatás fejlesztéséhez a kiváltott intézmény egyes belső részlegei felújtásra, átalakításra kerülnek. A szolgáltatási gyűrű fejlesztéséhez egy darab személygépjármű és eszközök beszerzése valósul meg a projekt keretében. Ezeken túl a lakóházak igazi otthonná alakításához, lakhatóvá tételéhez nélkülözhetetlen berendezési tárgyak is megvásárlására is sor kerül. A megváltozott életvitelre, az új környezetben történő elboldoguláshoz felkészítő foglalkozáson vesznek részt a lakók. Ennek során többek között életvezetési, és háztartásvezetési ismereteket, kommunikációs készségeket, önállóság fejlesztési, és konfliktuskezelési technikákat sajátíthatnak el. A fejlesztő foglalkozáson való részvételhez mosodai és konyhai kisegítő szakképzések is megszervezésre kerülnek. A lakók társadalmi beilleszkedéséhez nélkülözhetetlen a befogadó települési környezet. Ennek érdekében már a projekt előkészítési szakaszától kezdődően nagy hangsúly tevődik a lakosság tájékoztatására, tévesen jelentkező félelmeik eloszlatására. A lakosság tájékoztatása több csatornán történik, információs anyagok terjesztésével, lakossági fórumok tartásával, intézményi nyílt nap szervezésével és a települési önkormányzatokkal történő szoros együttműködés által. Ezeken túl a projektgazda információkat jelentet meg weboldalán, sajtóközleményeket jelentet meg és sajtótájékoztatókat tart. A projekt eredményes megvalósítását nagy gyakorlattal rendelkező menedzsment végzi külső szakértői projektmenedzsment céggel együttműködve. A különböző projektelemek és a fejlesztés hatékony, szabályszerű megvalósításának érdekében több szakértő bevonására kerül sor (pl.: közbeszerzési tanácsadó, jogi szakértő, műszaki ellenőr).