EFOP-2.2.2-17-2017-00024

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Egy nagy álom megvalósulása – Kolostorkiváltás Segesden
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Somogy
Projekt helyszíne (település): Segesd
Megítélt összeg: 630 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 630 000 000 .- HU

Projekt összefoglalása

A kiváltás célja támogatott lakhatás keretében biztosítani az egyén igényeire és elvárásaira figyelemmel a mindennapi életvitel vezetésének támogatását, valamint a munkahelyi, lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztását. A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon telephelyeként működő, 72 fő fogyatékos személy ellátását korszerűtlen kolostorépületben biztosító segesdi telephely (7562 Segesd, József Attila u. 2.) kiváltása új, korszerű településbe integrált lakások kialakításával valósul meg. Így a korábbi korszerűtlen, jogszabályi előírásoknak nem megfelelő feltételeket biztosító, magas fenntartási költségű kolostorépület helyett, korszerű, fenntartási költségeiben olcsóbb, megfelelő munkafeltételeket biztosító intézményeket alakítunk ki a pályázat megvalósulása révén. A jelenleg kolostorépületben működő 72 férőhelyes ápoló-gondozó otthoni ellátás helyett létrejön Segesd településen 6 db 12 férőhelyes szakmailag korszerű, alacsony fenntartási költségű ház, ami a támogatott lakhatás keretében az ellátottak családias elhelyezését biztosítja, a Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon szervezeti egységeiként. Az új házakban rendelkezésre állnának a családias légkörű elhelyezés feltételei. Két ágyas szobákban kerülnének elhelyezésre az ellátottak, szemben a kolostorépület jelenlegi 6 ágyas szobáival, nemek szerint elkülönülő fürdőszobák és a közös helyiségek is rendelkezésre állnak majd. Mindez a szakemberek méltó munkakörülményei mellett az ellátás színvonalának emelkedését és az ellátottak jobb életminőségét szolgálja. A 630 millió forint támogatással megvalósítani kívánt, 2017. július 1-én induló és 2018. december 31-én záruló pályázat keretében sor kerül nemcsak a támogatott lakhatás részeként, hanem saját fenntartásban biztosított alapszolgáltatások kialakítására is (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása). A támogató szolgáltatás, továbbá a fogyatékosok személyek nappali ellátásának biztosítását szükségletfelmérést követően Segesd község és környező településein kívánjuk megvalósítani. Széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő szociális alapszolgáltatások/szolgáltatási elemek biztosítása is megvalósul. Foglalkoztatás tekintetében a 2017. április 1-től hatályos jogszabályi változásoknak megfelelően fejlesztő foglalkoztatásban kívánjuk részesíteni a célcsoportból a feltételeknek megfelelő létszámú ellátottat. A támogatott lakhatás szolgáltatási elemeinek biztosításával másodlagos célunk az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő integrálása. A támogatott lakhatásban elhelyezett személyek foglalkoztatásának fejlesztése és bővítése is megvalósul. A jelenleg szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak létszámának bővítése, jogszabályváltozást követően fejlesztő foglalkoztatás mind a Munka Törvénykönyve, mind a Fejlesztési Szerződés alapján foglalkoztatottak tekintetében. A fogyatékos célcsoport állapotából adódóan a foglalkoztatásra huzamosabb időn keresztül történő kevésbé, vagy egyáltalán nem alkalmas ellátottak esetén munkaterápiás jellegű foglalkoztatás. A régi, korszerűtlen feltételeket biztosító kolostorépület kiváltása, az új, korszerű tárgyi feltételrendszer kialakítása mindenképpen az ellátás színvonalának emelkedését vonja maga után. Így a fogyatékos személyek megfelelő körülmények közé kerülnek, s a munkavállalók számára is méltó munkakörülményeket biztosítunk. A kisebb létszámú lakókörnyezetbe integrált épületekbe történő elhelyezés lehetővé teszi az öngondoskodásra való képesség fejlesztését és a támogatott döntéshozatal megvalósulását. Lehetővé teszi, hogy a napi életritmus és életvitel kialakításában az ellátottak minél nagyobb önállósággal legyenek képesek részt venni. Az alapszolgáltatások és szolgáltatási elemek fenntartó általi nyújtásával megvalósul az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatásnyújtás, mely eredményesen hozzájárulhat az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő integrálásához.