EFOP-2.2.2-17-2017-00002

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: KIKÖLTÖZÜNK!- Új szociális lakhatási forma a Dél-Békési
településeken
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Békés
Projekt helyszíne (település): Magyarbánhegyes
Megítélt összeg: 1 050 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 1 050 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása

A projekt célja, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában 120 férőhelyes intézményi
ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása a
környező településeken. Az intézményi kiváltással 12 fő számára kialakított házakba kerülnek elhelyezésre a lakók Mezőkovácsháza,
Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza és Pusztaottlaka települések szerkezetébe integráltan összesen 10 lakóépületben. A házak egyenként kb. 200 m
alapterületűek. A férőhely kiváltással érintett intézmény Magyarbánhegyes, Tanya 37. sz. alatt található, így közigazgatási szempontból
Magyarbánhegyes településhez tartozónak mondható, ugyanakkor külterületi elhelyezkedése miatt, illetve a működésre ható társadalmi-gazdasági
környezet miatt is helyzetének elemzésében az egész kistérség érintett. Az intézmény környezetében található települési önkormányzatok az egyes
szociális alapszolgáltatásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzítetteknek megfelelően nyújtják a
térség lakosságának. A további 120 ellátott befogadására a jelenleg működő intézmények nem tudják biztosítani a szolgáltatásokat, kapacitás
bővítését nem terveznek, ezért az intézmény 2 db Szolgáltató Központ hoz létre. A férőhely kiváltás után a Magyarbánhegyes, Tanya 37. sz. alatti
ingatlanban- kialakításra kerül az egyik Szolgáltatási Központ, ennek keretében biztosított lesz a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás, étkeztetés
és a házi segítségnyújtás, valamint foglalkoztatási lehetőségek, figyelembe véve az igénybevevők személyre szóló, szolgáltatási elemekre vonatkozó
szükségleteit. Mezőkovácsházán, az Árpád utca 120 997 m2 területen 320 m2 alapterületű ingatlan található, mely az átalakítások után, szintén
Szolgáltató Központként működik és biztosítja a szükséges szociális alapszolgáltatásokat, valamint foglalkoztatási lehetőségeket, foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatásokat – jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre állnak majd a lakhatási szolgáltatást igénybe vevő ellátottak
részére. Az új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével Mezőkovácsháza, Medgyesegyháza és Pusztaottlaka települések
területének különböző utcáiban kerül megépítésre, amelyek általában kiépített, közművesített út mellett fekszenek. Ezek az újonnan építendő házak
tizenkét fő számára fognak biztosítani lakhatást. Magyarbánhegyes településen pedig már meglévő ingatlan kerül átalakításra. Célunk, a
szolgáltatások hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy az ellátotti célcsoport a szükségleteire épülő komplex szolgáltatásnyújtás jöjjön létre
és az elért célcsoport erősebb ön-érdekérvényesítő és önellátási képességet alakíthasson ki.