EFOP-2.2.2-17-2017-00008

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Mosolyt csalunk az arcokra – Kiváltás Kéthelyen,
Somogyváron, Öreglakon
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Somogy
Projekt helyszíne (település): Somogyvár
Megítélt összeg: 1 225 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 1 225 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A kiváltás célja támogatott lakhatás keretében biztosítani az egyén igényeire és elvárásaira figyelemmel a mindennapi életvitel vezetésének
támogatását, valamint a munkahelyi, lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztását. A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Kéthe
Értelmi Fogyatékosok Otthona székhelyének (8713 Kéthely, Magyari u. 35.) kiváltásával új, korszerű településbe integrált lakásokat alakítunk ki
Kéthely, Somogyvár és Öreglak településeken, a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona szervezeti egységeiként,140 férőhellyel. Épül 10 db 12 fős é
3 db 10 fős lakás, de a lakások mérete megegyezik a tervezési költségek optimalizálása miatt. Így a korábbi zsúfolt, megújulást igénylő, magas
fenntartási költségű épület helyett, az új szakmai kihívásoknak megfelelő korszerű, fenntartási költségeiben olcsóbb, megfelelő munkafeltételeket
biztosító intézményeket alakítunk ki a pályázat megvalósulása révén. A korábbi zsúfolt, megújulást igénylő, magas fenntartási költségű épület
kiváltása, az új, korszerű tárgyi feltételrendszer kialakítása mindenképpen az ellátás színvonalának emelkedését vonja maga után. Így a fogyatékos
személyek megfelelő körülmények közé kerülnek, s a munkavállalók számára is méltó munkakörülményeket biztosítunk. Ennek megfelelően az új
házakban rendelkezésre állnának a családias légkörű elhelyezés feltételei. Két ágyas szobákban kerülnének elhelyezésre az ellátottak, nemek szerint
elkülönülő fürdőszobák és a közös helyiségek is rendelkezésre állnak majd. Mindez a szakemberek méltó munkakörülményei mellett az ellátás
színvonalának emelkedését és az ellátottak jobb életminőségét szolgálja. A pályázat keretében sor kerül nemcsak a támogatott lakhatás részeként,
hanem saját fenntartásban biztosított alapszolgáltatások kialakítására is (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása), mely biztosítását szükségletfelmérést követően Kéthely, Somogyvár és Öreglak
községeken és környező településein kívánjuk megvalósítani. Széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő
szociális alapszolgáltatások/szolgáltatási elemek biztosítása is megvalósul. Foglalkoztatás tekintetében a 2017. április 1-től hatályos jogszabályi
változásoknak megfelelően fejlesztő foglalkoztatásban kívánjuk részesíteni a célcsoportból a feltételeknek megfelelő létszámú ellátottat. A támogato
lakhatás szolgáltatási elemeinek biztosításával másodlagos célunk az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő integrálása. A támogatott lakhatásban
elhelyezett személyek foglalkoztatásának fejlesztése és bővítése is megvalósul. A jelenleg szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak létszámána
bővítése, jogszabályváltozást követően fejlesztő foglalkoztatás mind a Munka Törvénykönyve, mind a Fejlesztési Szerződés alapján foglalkoztatottak
tekintetében. A fogyatékos célcsoport állapotából adódóan a foglalkoztatásra huzamosabb időn keresztül történő kevésbé, vagy egyáltalán nem
alkalmas ellátottak esetén munkaterápiás jellegű foglalkoztatás. Ezen túl a településen működő nyílt munkaerő-piaci lehetőségek, foglalkoztatók
bevonása, felkutatása. A kisebb létszámú lakókörnyezetbe integrált épületekbe történő elhelyezés lehetővé teszi az öngondoskodásra való képesség
fejlesztését és a támogatott döntéshozatal megvalósulását. Lehetővé teszi, hogy a napi életritmus és életvitel kialakításában az ellátottak minél
nagyobb önállósággal legyenek képesek részt venni. Az alapszolgáltatások és szolgáltatási elemek fenntartó általi nyújtásával megvalósul az egyéni
képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatásnyújtás, mely eredményesen hozzájárulhat az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő
integrálásához.