EFOP-2.2.2-17-2017-00009

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Fogyatékossággal élő személyek nagy létszámú intézményi
férőhelyeinek kiváltása Sárrétudvariban
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Sárrétudvari
Megítélt összeg: 630 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 630 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projekt megvalósításával a bentlakásos intézmény lakói korszerű, kis létszámú lakóépületekben kerülnek elhelyezésre, szem előtt tartva az egyéni szükségleteiket. A jelenlegi fogyatékos személyek otthona 72 személy ellátását biztosítja. Az épület korszerűtlen, épület-energetikailag gazdaságtalan, gépészetileg elavult, a lakószobák zsúfoltak. Az épületek teljes körű akadálymentesítése is szükséges. Az intézmény külterületen helyezkedik el, amely gátolja a lakók aktív részvételét a társadalomban. Megközelíteni egy mezőgazdasági gépek által használt úton lehet az intézményt, így gyakran erősen akadályozott rajta a közlekedés, tömegközlekedési eszközöktől távol található. Az intézményi-férőhely kiváltás eredményeként a fogyatékossággal élő személyek részére nyújtott ellátás a közösségi alapú szolgáltatás által korszerűbbé válik, a hatékony, hosszútávon is fenntartható módon történő működés mellett. A projekt célja a kis létszámú, lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, többfajta szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodás képességére épülő szociális szolgáltatási rendszer kialakítása. Az intézményi-férőhely kiváltással hat darab 12 férőhelyes lakóépület épül. Az épületek a település belterületi részén épülnek fel, így a fogyatékossággal élő személyek is részeseivé tudnak válni a társadalomnak, javul életminőségük, ezen túlmenően felépül egy nappali ellátást biztosító intézmény, valamint foglalkoztató helyiség is kialakításra kerül. A lakók mindennapi életét ezen felül több alapszolgáltatási elem is segíteni fogja, mint pl. házi segítségnyújtás, támogató szolgálat. A lakhatási egységekhez kertek tartoznak majd, melyek rendben tartása sokféle feladatot ad az ott élőknek, amiből minden lakó képességeihez mérten ki tudja venni a részét. A dolgozóink, a gondnokok, látogatók rendszeres jelenlétével a rendőrök is fokozottan figyelnek lakóinkra, ezáltal a közbiztonság is nőni fog a környéken. A szomszéd kisboltba, a piacra járnak lakóink vásárolni, igénybe veszik a környék szolgáltatásait, mely által a helyi gazdaság is élénkül. A szolgáltatási struktúra kialakításával javul az utak állapota, az önkormányzat újabb buszmegálló telepítését tervezi a környékre. Mindez a település lakosai számára is előnyöket jelent. A lakhatási egységek kialakításánál figyelembe vesszük a lakók speciális igényeit, a szolgáltatásokat ennek megfelelően alakítjuk ki, a személyi feltételeket és a tárgyi-technikai feltételeket ehhez igazítjuk. A szolgáltató központban a felügyeletet nappali ellátás, az étkeztetést a felújított konyha, a gondozást a házi segítségnyújtás, a készségfejlesztést, a tanácsadást közösségi alapellátás és a nappali ellátás, a szállítást a támogató szolgálat biztosítja. A háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást a házi segítségnyújtás, nappali ellátás biztosítja. Az alapszolgáltatások nyújtásán túl szeretnénk a fejlesztő foglalkoztatás keretein belül munkalehetőséget biztosítani számukra. A rendszeres aktív tevékenység, foglalkoztatás hatására a foglalkoztatottak személyiségében olyan összetett, pozitív változások jöhetnek létre, melyek kedvezően befolyásolják társadalmi elfogadottságukat, integrációjukat. Elengedhetetlen, hogy a fejlesztés eredményeként az adott településen, ahol a lakhatási szolgáltatások létrehozása megtörténik, a szükséges szociális alapszolgáltatások, valamint foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások megfelelő mértékben, stabilan, jó minőségben, elegendő kapacitással rendelkezésre álljanak. A fejlesztéssel az alábbi célok és elvárt eredmények kerültek megfogalmazásra: A fogyatékossággal élő személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása. A szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása. Amennyiben szükséges az alapszolgáltatások fejlesztésével az általános hozzáférhetőség javítása, a foglalkoztatás lehetőségeinek kialakítása. A közösségi alapú ellátásban jól képzett szakemberek álljanak rendelkezésre. Minden érintett szereplő a folyamat minden döntési pontjába való megfelelő bevonása, és a lakók felkészítése. Az új struktúra elősegíti a célcsoport életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük támogatását, a társadalmi integrációt és az aktív közösségi szerepvállalást. A projekt lehetőséget ad arra, hogy minden ellátott a személyes támogatási szükségletéhez mérten kapja meg a személyre szabott segítséget. Cél, hogy csak annyi segítséget kell nyújtani, amennyire az egyénnek szüksége van, ezáltal képes megvalósítani mindazt, amire önállóan képes. A fogyatékossággal élő ellátottakat be kell vonni a lakókörnyezet kialakításába. A projekt célja, hogy az ellátottak az intézményi-férőhely kiváltást követően a helyi települési közösségbe integráltan tudják élni mindennapi életüket, a lakhatás és a szociális szolgáltatások színterei külön váljanak.