EFOP-2.2.2-17-2017-00015

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: „Új esély – férőhelykiváltás Rigópusztán”
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Baranya
Projekt helyszíne (település): Királyegyháza
Megítélt összeg: 525 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85,000001 – ERFA
Projekt összköltség: 525 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Az SZGYF fenntartásban működő Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthona 60 férőhelyen biztosítja szenvedélybetegek (alkoholbetegek) ápoló, gondozó otthoni ellátást. A lakók fogyatékosságait vizsgálva diagnózisuk alapján láthatjuk, hogy a szenvedélybetegség mellett jelentős mértékben jelen van más egyéb probléma is. Nagy számban vannak, akik krónikus betegségben szenvednek, (43 fő) vagy halmozottan fogyatékosnak számítanak (41fő). A szenvedélybetegség mellett az értelmi fogyatékosság (10 fő) és a pszichoszociális fogyatékosság (21 fő) is jelen van az ellátottak több mint felénél. Az értelmi fogyatékosok közül 7 fő enyhe, 3 fő pedig középsúlyos ellátott. A várakozó 23 főből a szenvedélybetegsége mellett krónikus betegsége is van 6 főnek, pszicho szociális fogyatékossága 2 főnek, halmozottan fogyatékos 39%-uk, 9 fő. A 2016. november 1-től megvalósult intézményi integráció kapcsán, a Rigópusztai Otthon tekintetében jelentős szakmai szemléletváltás igénye fogalmazódott meg fenntartói részről. Fontos elvárásként definiáltuk, hogy a gondozáson alapuló szakmai attitűdöt váltsa fel egy fejlesztő, rehabilitációs szemlélet. A jelenlegi intézményi struktúra ugyanakkor jelentős gátakat szab az innovációnak, a közösségi alapú ellátás megvalósításának, a társadalmi reintegráció és az önálló életvitel lehetőségének. A projekt célja az ápoló-gondozó otthoni ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minőségű, hozzáférhető, közösségi alapú ellátási formák kialakítása. A projekt keretében a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény rigópusztai telephelyéről 60 szenvedélybeteg férőhely kerül kiváltásra, 5 db 12 férőhelyes lakóház megépítésével. A kitagolással érintett 60 főből 36-an 3 darab 12 fős, Királyegyháza település külterületi részén felépítendő ingatlanban kerülnek elhelyezésre. A további 24 fő pedig 2 darab 12 fős, Szabadszentkirály közigazgatási belterületén felépítendő házakban nyernek elhelyezést. A házakat a vonatkozó jogszabályi keretek figyelembe vétele mellett úgy tervezzük meg, hogy azok minden szenvedélybeteg, fogyatékos személy számára hozzáférhetőek legyenek, és megfeleljenek a felhasználó személyek egyéni igényeinek. Rendelkezésre állnak majd azok a helyiségek, amelyek lehetőséget adnak a közös együttlétre – konyha-ebédlő, nappali – de a két ágyas szobák lehetőséget adnak a csendes elvonulásra is. A berendezési tárgyak listájának összeállítása az ellátást igénybevevők aktív közreműködésével történt. A támogatott lakhatást és a komplex szükségletfelmérés során feltárt szolgáltatási elemeket Királyegyháza és Szabadszentkirály községekben kívánjuk az ellátást igénybe vevők számára biztosítani. Ezek: felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai és gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás, háztartási, vagy háztartást pótló segítségnyújtás. A kiváltandó telephelyintézmény a kiváltást követen szolgáltató központ funkciót tölt be, ahol fejlesztő foglalkoztatás, nappali és a közösségi ellátás, valamint idősotthoni ellátás működtetése valósul meg. A szociális szolgáltató központ a település lakossága által is igénybe vehető, sokszínű szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény lesz. Ennek indoka, hogy nincs a szolgáltatás szempontjából releváns szolgáltató, illetve támogatott lakhatást nyújtó fenntartó a településeken, amelynél a szolgáltatások megvásárolhatóak lennének. A szolgáltatások bővítésével nagymértékben javul a településen élők szociális ellátásának minősége, bővül az igénybe vehető ellátások köre. A kialakítandó szolgáltatási gyűrű a teljes körű társadalmi integráció biztosításának és a közösségi alapú ellátásnak a kulcsa. A szolgáltatási gyűrű kialakításával az elérni kívánt cél, hogy a kiváltás után folyamatosan biztosított legyen a szociális, egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásnyújtás. Az új lakhatási formában az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők: – az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül, – személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában, – az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására A lakhatási szolgáltatáson túl az alapszolgáltatások fejlesztése is projekt része. A fejlesztés eredményeképpen az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők: – Nappali ellátás biztosítása – Foglalkoztatás – Étkeztetés – Gondozás – Felügyelet – Szállítás – Esetkezelés – Készségfejlesztés