Érdekvédelmi Tanácsadás

A fogyatékossággal élő emberek intézményi ellátásában történelmi lehetőségnek, mérföldkőnek tekintjük azt a lépést, mely a következő években lehetőséget ad a nagy létszámú intézményekből a méltó, önrendelkező, családias, helyi közösségbe ágyazott teljes élet elérésére az intézményben lakó fogyatékossággal élő társaink számára. Ez a lépés átfogó változást jelent a fogyatékosságügy szemléletének fejlődésében, s ezzel együtt igen nagy kihívás a társadalom, a kormányzat, a szolgáltatói rendszer és az érdekvédelem számára egyaránt. Jelentős társadalmi szemléletváltást kell elérni fogyatékossággal élő társaink társadalmi integrációjának megvalósulása érdekében a helyi közösségekben, a szolgáltatások attitűdjében annak érdekében, hogy társaink a társadalom egyenrangú tagjaiként képességeiknek megfelelően önálló, önrendelkező, emberhez méltó közösségi életet élhessenek a jövőben.

A kiváltásról bővebben itt olvashat.

A FESZT egy, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-vel (FSZK) kötött megállapodás alapján, biztosítja az érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatást az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretein belül.

A szolgáltatás célja, hogy az ENSZ CRPD egyezményben meghatározott jogok az intézményekben és a kialakításra kerülő támogatott lakhatásokban a lehető legmagasabb szinten érvényesüljenek. Országszerte 25 érdekvédelmi tanácsadó működik együtt az EFOP 2.2.2-es projektben pályázatot megvalósító intézményekkel, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (SZGYF).

Az érdekvédelmi tanácsadó munka rendkívül széleskörű és átfogó tudást igényel mind összfogyatékossági, mind érdekvédelmi szinten, ezért a FESZT megbízásából az Autisták Országos Szövetsége 2017. nyarán kidolgozott és lebonyolított egy 40 órás felnőttképzési programot, mely az érdekvédelmi tanácsadó munka alapját képezi.

A képzés a következő modulokat fedte le:

 1. A kiváltás emberjogi környezete – a hazai és nemzetközi intézmény férőhely kiváltási szemlélet és Tanácsadók munkáját meghatározó nemzetközi és hazai irányadó jogszabályi környezet.
 2. A hazai szociális szolgáltatói rendszer, foglalkoztatási lehetőségek és jogorvoslat – a szociális szolgáltató rendszer felépítése és szabályozása, a foglalkoztatási lehetőségek és az ahhoz kapcsolódó eljárások. A jogorvoslati lehetőségek és az azt működtető/nyújtó intézményrendszerek. A pénzbeli ellátások rendszere a célcsoport vonatkozásában.
 3. Általános és speciális fogyatékosügyi ismeretek és szemlélet – A különböző fogyatékossággal élő emberekkel való együttműködéshez szükséges elméleti és gyakorlati, módszertani alapismeretek.
 4. A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek és hálózatainak bemutatása – A fogyatékos emberek érdekvédelmi ernyőszervezetének és tagszervezeti hálózataik, szolgáltatásaik megismerése, helyi érdekvédelmi szervezetek ismerete.
 5. Érdekvédelmi Tanácsadói tevékenység színterei, módszerei – Azon készségek elsajátítása/megerősítése és fejlesztése melyek a lakók, a gondozók, az intézmények vezetői, a szűkebb környezettel való együttműködést, szemléletváltáshoz vezető meggyőzést segítik elő.
 6. Érdekvédelmi tanácsadás célja és protokollja – Az Érdekvédelmi Tanácsadó feladatainak megismerése, feladatvégzésének módja, a munkájához kapcsolódó adminisztrációs tájékozódás és a dokumentumkezelés elsajátítása.

Az érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás megkezdéséhez a FESZT egy kézikönyvben összegezte a tanácsadó munkát. A kézikönyv ide kattintva érhető el.

A képzést sikeresen teljesítő résztvevők egy megbízási szerződés keretein belül dolgoznak együtt a FESZT- tel. A munka megkezdése előtt a tanácsadóknak lehetőségük volt ellátogatni a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthonába, ahol megismerkedhettek egy már megvalósult intézményi férőhely kiváltási projekttel, annak eredményeivel, nehézségeivel és az érdekvédelem lehetséges színtereivel. Augusztus, szeptember hónapokban, két szakmai találkozó keretein belül a tanácsadók találkoztak a kiváltásban részt vevő intézményi koordinátorokkal, megalapozták az együttműködés formáit, valamint megismerhették a kiváltási folyamatban alkalmazandó felmérés elemeit, illetve gyakorlati és szituációs feladatokon kipróbálhatták magukat.

Az érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatás menete:

 1. Intézmények kiértesítése: A FESZT és az SZGYF között született együttműködési megállapodás alapján, a FESZT megküldte a tanácsadók megbízó leveleit az SZGYF-nek, melyek alapján kiértesítették a kiváltásban pályázatot megvalósító intézményeket az érdekvédelmi tanácsadásról.
 2. Kapcsolatfelvétel: A tanácsadók egy személyes egyeztetés alkalmával tájékoztatják az intézményvezetőket az érdekvédelmi tanácsadói folyamat várható menetéről és eszközeiről.
 3. Felmérés: A tanácsadók elkészítik a felmérést lehetőség szerint a fejlesztésért felelős vezetővel, az ápolás gondozásért felelős vezetővel, az egyes részlegeket vezető szakember(ek)rel, lakókkal és bármilyen, a kiváltásban érintett személlyel. A felméréssel együtt az egyes területeken közösen elérhető célokat is megjelölik. A felmérés az ENSZ CRPD egyezmény következő területeire tér ki:
 • Személyi központú támogatási szükséglet felmérése, ésszerű alkalmazkodás: kommunikáció, egyéb, önálló életvitelt segítő támogatás.
 • Jogok: cselekvőképesség, önálló élet, önrendelkező élethez való jog, a munkavállaláshoz és foglalkoztatáshoz való jog, egészségügyi ellátáshoz való jog, problémakezelés és jogorvoslat.
 • Egyéb: a felmérésben nem érintett, de az adott intézményben releváns területek.
 1. Fejlesztési terv: A felmérésben meghatározott lehetséges célok alapján a tanácsadók, az intézményekkel együttműködve kialakítanak egy, a lakók jogainak és érdekeinek védelme, érvényesülése szempontjából fontos feladatokat tartalmazó fejlesztési tervet a helyi viszonyokhoz, lehetőségekhez igazodva. A célok közé tartozhat, a teljesség igénye nélkül: a közösségbe befogadás elősegítése szemléletformáló alkalmak megszervezésével, lakók kommunikációs akadályozottságának megszüntetése alternatív-augmentatív eszközök alkalmazásával, önálló életvitelhez szükséges készségek elsajátításának támogatása, kiköltözésre való felkészülés támogatása, szakértők bevonása, stb. területeken történő jog-, és érdekvédelem.
 2. Utánkövetés: A kiköltözést követően, a tanácsadók ellátogatnak a kialakított támogatott lakhatásokba, hogy a lakókkal egyeztetve vizsgálják a kialakított lakhatási formát és az ENSZ egyezményben meghatározott jogok megvalósulását.
 3. Az Érdekvédelmi Tanácsadók havi szinten beszámolnak tevékenységeikről és eredményeikről, illetve a fejlesztési tervek megvalósításának aktuális lépéseiről az egyes intézményekben.
 4. A folyamat egésze során a FESZT negyedévente szupervíziós alkalmakat és szakmai találkozókat szervez az érdekvédelmi tanácsadók számára, hogy az egyes intézményekben felmerült kérdéseket, problémákat és lehetőségeket megvitassák és szakértők segítségével megtervezzék a következő lépéseket.

Az Érdekvédelmi Tanácsadó szolgáltatás a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. támogatásával valósul meg.