EFOP-2.2.2-17-2017-00027

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Támogatott lakhatás kialakítása a Mátészalkai Járásban
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Fülpösdaróc
Megítélt összeg: 525 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 525 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A projekt célja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Viktória” Egyesített Szociális Intézmény Ápoló-Gondozó Otthona Fülpösdaróc telephelyén (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 66.) működő pszichiátriai betegek otthona 60 fő engedélyezett intézményi férőhelyének kiváltása. Fülpösdarócon egy darab 12 férőhelyes lakóépület( lakóotthon), Géberjénben két darab 12 férőhelyes lakóotthon, és Nagyecseden két darab lakóotthon építése. A fülpösdaróci telephely vonatkozásában a projekt szükségességét indokolja még, hogy a 60 fő pszichiátriai beteg ellátása három épületben történik, 25 fő részére a régi kastély épületben, valamint 15 fő ellátása egy külön álló épületrészben és 20 fő ellátása a főépületben biztosított, ahol 30 férőhelyen idős otthoni ellátás is működik. Projekt szükségességét alátámasztó probléma A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan, korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik a fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. A kastély és a külön álló épületrész funkcionálisan nem megfelelőek a mentális problémával küzdő ellátottak bentlakásos otthoni ellátására. A projekt megvalósulása nélkül az épület infrastrukturális ellátottsága tovább romlik, emiatt nem lesznek megfelelőek a tárgyi feltételek a szolgáltatás nyújtására,továbbá a mentális problémákban szenvedő ellátottak vonatkozásában az egyéni szükségletekre épülő ellátás nem valósulna meg. Cél a a pszichiátriai betegek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása, a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztése: minőségi, közösségi alapú új támogatott lakhatási férőhelyek létrehozása. Konzorciumi partner bevonásával az általuk nyújtott alapszolgáltatások révén az ellátottak szükségleteire épülő ellátás biztosítása,illetve a foglalkoztatásuk biztosítása. A fenti célok teljesülése magával vonzza: – a lakók életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük kialakítását, öngondoskodásra való képességük fejlesztését; – a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások javítását, hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztathatósági lehetőségek javítását; – lakók felkészítését, a fogyatékossággal szembeni elfogadás növelését. Az új lakhatási formában az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők: – az egyén szükségleteihez illeszkedő módon, természetes és professzionális támogatói hálózat létrehozásával és működtetésével támogatja a lehetőség szerinti önálló életvitel kialakítását és fenntartását a szociális ellátórendszer kapacitásain belül, – személyközpontú, egyénre szabott szolgáltatások, támogatások, programok nyújtásával, illetve a csoportos és a képviseleti megoldások mellőzésével biztosítja a döntés szabadságát az egyén elvárásaihoz és igényeihez igazodó lakhatási és támogatási forma megválasztásában, – az egyén meglévő képességeire építve, a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása révén lehetőséget biztosít az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására Alapszolgáltatás: A lakhatási szolgáltatáson túl az alapszolgáltatások fejlesztése is projekt része. A fejlesztés eredményeképpen az alábbi szolgáltatások lesznek elérhetők: – Nappali ellátás biztosítása – Foglalkoztatás – Étkeztetés – Gondozás – Felügyelet – Szállítás – Esetkezelés – Készségfejlesztés