EFOP-2.2.2-17-2017-00019

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: „Kilátás – Kiváltás Tokajban” Abaúj-Zempléni Integrált
Szociális Intézmény Tokaji Otthona férőhelyeinek kiváltása
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén
Projekt helyszíne (település): Tokaj
Megítélt összeg: 1 137 500 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.10.13
Forrás: ERFA, ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA, 86,579062 – ERFA
Projekt összköltség: 1 137 500 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Projekt szükségességét alátámasztó probléma: A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan,
korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak
maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel
esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken
működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik
fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. A projekt keretében elérendő célok: A projekt
alapvető célja tehát, hogy a jelenlegi intézményi ellátási forma megszűnjön és a helyét a lakók igényeire reflektáló, közösségi alapú lakhatási és
szolgáltatási forma vegye át, amelyben megfelelő számú, megfelelően képzett szakember áll rendelkezésre. A projekt sikere érdekében
elengedhetetlen a társadalmi közeg befogadó képességnek javítása, a társadalmi integráció elősegítése. A fenti célok teljesülése magával vonzza: –
lakók életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük kialakítását, öngondoskodásra való képességük fejlesztését; – a szociális
szolgáltatási rendszer fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások javítását, hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozá
rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztathatósági lehetőségek javítását; – lakók felkészítését, a fogyatékossággal
szembeni elfogadás növelését. Megvalósítás: A Tokaji Fogyatékosok Otthona jelenleg egy kolostor épületben látja el feladatát. Az épület nem alkalm
a fogyatékkal élő személyek ápolására,gondozására. Zegzugos, részlegesen akadálymentes. Fenntartása hatalmas költségékel jár az Intézménynek.
Az Otthon kitagolása mind szakmai, mind gazdasági szempontból szükséges. A jelenleg 130 főt ellátó otthon kitagolása 3 településen történne meg
legsúlyosabb, halmozottan fogyatékos személyek Tokajban, a kevésbé súlyos fogyatékkal élők Csobajban és Tiszaladányban kapnának új otthont. A
fejlesztés részeként egy alapszolgáltató és foglalkoztató központ is kialakításra kerülne Tokaji székhellyel. Elképzelések szerint olyan lakások kerülne
kialakításra, mely korszerű megjelenésű, földszintes, alacsony energia igényű épületek. A pályázat keretében 7 db 12 férőhelyes lakóotthon készül ú
építéssel Tokajban, 2-2 lakás pedig Csobajban 2 db 12 férőhelyes, Tiszaladányban 1 db 12 és 1 db 10 fárőhelyes lakás kerül kialakításra. A
lakóépületek nettó alapterülete 200 m2/épület, melyek 12 fő férőhelyesek. A 10 férőhelyes épület nettó alapterülete 185 m2. A lakásokban 5, illetve
szoba kerül kialakításra, szobánként 2-2 fő elhelyezésével. A lakásokban konyha-étkező is kialakításra kerül, a hozzá tartózó közösségi terekkel és
kiegészítő helyiségekkel. Az épületek komplex akadálymentesítéssel valósulnak meg. A szolgáltató központ és a foglalkoztató új építéssel kerül
kialakításra 600 m2-en. Itt elhelyezést nyernek: 3 iroda, 1 ügyelet/diszpécser helyiség a kialakítandó bejárat közelében fejlesztő-foglalkoztató
helyiségek, közösségi terem, kiegészítő vizes blokkok, pihenő szoba, melegítő konyha-étkező, irattárak, raktárak, gépészeti helyiség. Az építés során
teljes körű akadálymentesítés valósul meg. Tokaj település önkormányzata a Bodrogkeresztúri út mentén biztosított a lakóépületek és az
alapszolgáltató elhelyezésére építési telkeket, melyek egy jelentős méretű terület felosztásával alakulnak ki. A lakóotthonoknak helyet adó tokaji
telkeket a pályázat keretében meg kívánjuk vásárolni. A megosztandó telek részben közművesített, de a teljes közműhálózat elérhető az utcában. A
építési telkek megosztást követően 2100-3960 m2 méretűek, kedvező beépítési lehetőséggel. Csobaj településen a Sport utcában és a Petőfi utcába
biztosít területet 2 lakóépület elhelyezésére, a telkek közművesítettek, méretük 1166, illetve 1073 m2. Tiszaladányban a Somogyi Imre utcában 2
önkormányzati telken valósul meg 1db 10, illetve 1db 12 férőhelyes lakóépület. A telkek mérete 939, illetve 808 m2.  A projektben több képzés is szerepel, melyek egy rész belső képzés kollégáknak, egy része pedig a lakókat készíti fel az önálló életvitellel kapcsolatos tudnivalókra és a foglalkoztatáshoz szükséges ismeretekre.