Tevékenységeink

Jelenlegi tevékenységeink:

  • Részvétel az Európai Fogyatékosügyi Fórum munkájában

Az ernyőszervezet 2004 óta látja el a magyar fogyatékos emberek európai uniós érdekképviseletét. A FESZT teljes jogú tagja az Európai Fogyatékosügyi Fórumnak (EDF), amelynek célja az Európai Unió jogi szabályozásának befolyásolása a fogyatékos személyek emberi, állampolgári és fogyasztói jogainak és esélyegyenlőségük javításának érdekében. Részvételünk az EDF munkájában azért fontos, mert így az EU-s jogszabályok befolyásolására irányuló munkában a magyar fogyatékos emberek szempontjai is megjelennek.

Az Európai Unió tagországainak tapasztalatai azt mutatták, hogy nem elég az, ha a fogyatékossági csoportok külön-külön alkotnak erős szervezeteket. Ahhoz, hogy a fogyatékos emberek érdekérvényesítése sikeres legyen mind országos, mind európai szinten, a fogyatékos embereknek létre kell hozni egy hivatalos együttműködési formát a közös érdekek képviseletére. Az ernyőszervezetbe tömörülés a fogyatékos emberek csoportjait és szervezeteit hozza össze, képviselve azok közös érdekeit a fogyatékosság típusára tekintet nélkül.

FESZT részt vesz az Európai Fogyatékosügyi Fórum vezetésében. A FESZT képviselőjét 2004 óta két időszakra választották meg az Európai Fogyatékosügyi Fórum elnökségi tagjának, egyszer 4 évre pedig alelnökének.

  • Részvétel a hazai fogyatékosságügy befolyásolásában

A FESZT aktív tagja az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak (OFT). 2016-ban a FESZT elnökét az OFT társelnökévé választották.

Korábbi tevékenységeink:

  • Részvétel a nagylétszámú bentlakásos intézmények kiváltásának szakmai munkájában

A FESZT és tagszervezetei részt vesznek a nagylétszámú bentlakásos intézmények kiváltására irányuló szakmai tevékenységben.

A FESZT részt vesz a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című projekt (TÁRS projekt) munkájában. A TÁRS projekt célja, hogy szakmai hátteret biztosítson az ország különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban.

2016-ban az FSZK stratégiai partnerszerződést kötött a FESZT-el, amelynek célja a TÁRS projekt sikeres lebonyolítása. Ennek kertében az FSZK vállalta, hogy a projekt megvalósításakor a FESZT képviselőjét bevonja a tervezésbe, előkészítésbe.

Februárban az FSZK szerződés keretében megbízást adott a FESZT részére a TÁRS projektben végzendő érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatási feladatok ellátására. A szerződés időtartama 2017. február 1-től 2021. március 31-ig tart, mely időtartam alatt a FESZT érdekvédelmi tanácsadó hálózatot tart fent.

  • Akadálymentesség/egyetemes tervezés

Az Európai Bizottság által kiírt „Access City” díj elbírálásában a FESZT vezeti a magyar zsűrit. A díjat azok az európai uniós városok kapják, amelyek elkötelezettek az akadálymentes környezet megvalósítása, az esélyegyenlőséget kiemelten kezelő településpolitika folytatása és a fogyatékos emberek helyi szervezeteivel való szoros együttműködés kialakítása mellett. Ezen a pályázaton Budapest és Kaposvár részesült már elismerésben.

Az Európai Uniós Access City díj mintájára a FESZT 2011-ben “Befogadó magyar település” díjat alapított, amelyet azóta kétévente ad át azoknak a magyar településeknek, amelyek a megelőző öt évben a fizikai és infokommunikációs környezet és helyi szolgáltatások akadálymentesítéséért sokat tettek, eseményeikkel pedig elősegítették, hogy a helyi közösségekben a fogyatékos személyek társadalmi befogadása erősödjön. A települések számára a díjat a Parlamentben adja át az Országgyűlés és a FESZT elnöke.

  • A fogyatékos nők és gyerekek érdekeinek képviselete

A nők a nemük és fogyatékosságuk miatt vannak többszörösen hátrányos helyzetben, a gyerekek pedig az ép gyerekeknél is kiszolgáltatottabbak. E két csoport problémáival a FESZT tagszervezetei együttesen kívánnak dolgozni, közösen megfogalmazni a két társadalmi csoport problémáját és megoldást javasolni olyan szolgáltatásokra, amely javítja helyzetüket.

Így például 2016-ban a FESZT képzéssorozatot tartott a fogyatékossággal élő nők jogai a gyakorlatban címmel. Az érzékenyítő képzés tematikája kitért az általános jogi fogalmak, vonatkozó nemzetközi egyezmények (CRPD, CEDAW) megismertetésére, melyeket a mindennapi életből vett példák tettek közérthetővé. A képzés keretében kiemelt figyelmet kapott témák: részvételi jog, a reprodukciós jogok, a családi élet és örökbefogadás, valamint a nők elleni erőszak. Igyekeztünk úgy szervezni, hogy minden csoportból kiegyensúlyozott arányban érkezzenek résztvevők. A képzésre 16 résztvevő regisztrált be, melyből 10 fő rendszeresen részt vett az előadások és workshopok többségén. A képzés akadálymentes környezetben zajlott (az ETIKK-ben, vagyis az Egyetemes Tervezési és Kutatási Központban), ugyanakkor a Skype-on keresztüli csatlakozás lehetőségét is biztosított volt, mellyel egy résztvevő élt is, és aki íly módon minden egyes alkalmat követett.

  • Együttműködési megállapodások a gazdaság résztvevőivel

A Budapesti Közlekedési Központ és FESZT közötti megállapodást 2015 szeptemberében írtuk alá. Az együttműködési megállapodás területei az egyetemes tervezés alkalmazása a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésében, a fogyatékos emberek szervezeteinek aktív részvétele a jegyellenőröknek és az ügyfélszolgálatokon dolgozóknak tartandó érzékenyítési tréningeken és képzések kidolgozásában, ügyfél-elégedettség kutatás nemcsak az ép utasok, de a fogyatékossággal élők utazási szokásairól, közösségi közlekedéssel kapcsolatos attitűdjeiről.

A FESZT-Szerencsejáték Zrt.-ONCE (a Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége) közötti együttműködési megállapodást 2015. december 3-án, a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napján írták alá. Az együttműködés keretében legkorábban 2017-ban olyan sorsjegyek kerülnek forgalomba, amelynek hátoldalán üzenet olvasható a fogyatékos emberek értékeiről. Fontos eleme az együttműködésnek az egyetemes tervezés terjesztése, melynek egyik módja, hogy a Szerencsejáték Zrt. aláveti egy kiválasztott irodaházát és egy lottózóját az egyetemes tervezés szempontrendszerének megfelelő auditnak. Ezen túlmenően spanyol példára az együttműködés keretében magyar vállalatokat motiválnak közösen a fogyatékos személyek foglalkoztatására, ill. iskolai érzékenyítő programokat szerveznek.

  • Részvétel nemzetközi egyezmények végrehajtásának monitorozásában

A FESZT tagszervezeteivel és más civil szervezetekkel együttműködve figyelemmel kíséri nemzetközi egyezmények hazai végrehajtását és jelentéseket készít arról, így pl. a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményről, a nők elleni diszkriminációval foglalkozó ENSZ Egyezményről, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében nyújt be jelentéseket és tesz javaslatokat.

Összességében tehát a FESZT összefogja a különböző fogyatékossággal élő személyek szervezeteit, kialakít egy olyan szakértői csoportot, amely összfogyatékossági szintű tudást képvisel.