Korábbi projektjeink

Részvétel a nagylétszámú bentlakásos intézmények kiváltásának szakmai munkájában

A FESZT és tagszervezetei részt vesznek a nagylétszámú bentlakásos intézmények kiváltására irányuló szakmai tevékenységben.

A FESZT részt vesz a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című projekt (TÁRS projekt) munkájában. A TÁRS projekt célja, hogy szakmai hátteret biztosítson az ország különböző területén működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban.

2016-ban az FSZK stratégiai partnerszerződést kötött a FESZT-el, amelynek célja a TÁRS projekt sikeres lebonyolítása. Ennek kertében az FSZK vállalta, hogy a projekt megvalósításakor a FESZT képviselőjét bevonja a tervezésbe, előkészítésbe.

Februárban az FSZK szerződés keretében megbízást adott a FESZT részére a TÁRS projektben végzendő érdekvédelmi tanácsadó szolgáltatási feladatok ellátására. A szerződés időtartama 2017. február 1-től 2021. március 31-ig tart, mely időtartam alatt a FESZT érdekvédelmi tanácsadó hálózatot tart fent.

A fogyatékos nők és gyerekek érdekeinek képviselete

A nők a nemük és fogyatékosságuk miatt vannak többszörösen hátrányos helyzetben, a gyerekek pedig az ép gyerekeknél is kiszolgáltatottabbak. E két csoport problémáival a FESZT tagszervezetei együttesen kívánnak dolgozni, közösen megfogalmazni a két társadalmi csoport problémáját és megoldást javasolni olyan szolgáltatásokra, amely javítja helyzetüket.

Így például 2016-ban a FESZT képzéssorozatot tartott a fogyatékossággal élő nők jogai a gyakorlatban címmel. Az érzékenyítő képzés tematikája kitért az általános jogi fogalmak, vonatkozó nemzetközi egyezmények (CRPD, CEDAW) megismertetésére, melyeket a mindennapi életből vett példák tettek közérthetővé. A képzés keretében kiemelt figyelmet kapott témák: részvételi jog, a reprodukciós jogok, a családi élet és örökbefogadás, valamint a nők elleni erőszak. Igyekeztünk úgy szervezni, hogy minden csoportból kiegyensúlyozott arányban érkezzenek résztvevők. A képzésre 16 résztvevő regisztrált, melyből 10 fő rendszeresen részt vett az előadások és a workshopok többségén. A képzés akadálymentes környezetben zajlott (az ETIKK: Egyetemes Tervezési és Kutatási Központ-ban), mely mellett a Skype-on keresztüli csatlakozás lehetőségét is biztosított volt, mellyel egy résztvevő élt is, és aki íly módon minden egyes alkalmat követett.

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény monitorozásának koordinálása

Magyarország az elsők között ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2007. évi XCII. törvénnyel, mely megvalósításáról az egyszerűsített jelentéstételi eljárás keretében kell beszámolni. Ennek előkészítését a civil koalíció keretében a FESZT koordinálta 2017-ben.

A “Semmit rólatok nélkületek!”

– című projektet az Emberi Erőforrások Minisztérium és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft FOF2016-os pályázata támogatta.

A program célja annak elősegítése volt, hogy a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának (FESZT) különféle fogyatékossági csoportok országos, illetve regionális szinten működő tagszervezetei e területen még jobban megismerjék egymás heterogén igényeit és szükségleteit könnyítve ernyőszervezetük számára az összfogyatékossági szempontú érdekképviseletet.