EFOP-2.2.2-17-2017-00028

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Rendház kiváltás Búcsúszentlászlón
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Nyugat-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Zala
Projekt helyszíne (település): Sármellék
Megítélt összeg: 630 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 630 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

Projektünk keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő Zala Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény intézményi ellátásának kiváltása történik meg, melynek eredményeként az intézmény 72 fő pszichiátriai beteg lakója új, kis létszámú lakhatási formában kerül elhelyezésre továbbá számukra az új ellátási formához illeszkedő, az egyéni szükségletekre reagáló ellátási forma alakul ki. A működésünk során megszerzett szakmai tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és a meglévő infrastrukturális hátterünk a biztosítéka annak, hogy a tervezett tevékenységeket a cselekvési terv szerint eredményesen megvalósítsuk és sikeresen fenntartsuk. Projekt szükségessége A projekt szükségességét az indokolja, hogy a jelenlegi ellátási keretek között a lakók elzártan, korszerűtlen körülmények között vannak elhelyezve, továbbá a magas létszámból adódóan az intézmény által nyújtott szolgáltatások nem tudnak maradéktalanul reagálni az egyéni képességekre és szükségletekre. Az otthon férőhelyeinek kiváltásával és a közösségi lakhatásra való áttéréssel esélyt kapnak a lakók a helyi közösség megszokott és elfogadott értékrendje szerinti életvitelhez és kialakítható egy új típusú, hálózati elveken működő, a lakók személyes szükségleteire alapozott, támogatott lakhatási forma és szolgáltatási háló. Ezáltal a fejlesztés maradéktalanul illeszkedik a fogyatékosügyi szakma társadalmi modelljéhez, a kapcsolódó emberi jogi és jogszabályi előírásokhoz. A projekt keretében elérendő célok Cél, hogy a jelenlegi intézményi ellátási forma megszűnjön és a helyét a lakók igényeire reflektáló, közösségi alapú lakhatási és szolgáltatási forma vegye át, amelyben megfelelő számú, megfelelően képzett szakember áll rendelkezésre. A projekt sikere érdekében elengedhetetlen a társadalmi közeg befogadó képességnek javítása, a társadalmi integráció elősegítése. Az új struktúrában 6 darab, 12 férőhyelyes lakás alakul ki, ami megfelel az 1993. évi III. törvényben és az 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben foglalt feltételeknek, és illeszkednek a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióhoz és szorosan kapcsolódva az EFOP-1.91.VEKOP-15-2016-0001 számú, a szakmai hátteret biztosító felhíváshoz, továbbá más, hazai és Európai Uniós humán fejlesztési programokhoz. A fenti célok teljesülése elősegíti: – a lakók életminőségének javítását, jogainak érvényesítését, önálló életvitelük kialakítását, öngondoskodásra való képességük fejlesztését; – a szociális szolgáltatási rendszer fejlesztését, a szociális alapszolgáltatások javítását, hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztatási lehetőségek, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását; – a foglalkoztathatósági lehetőségek javítását; – lakók felkészítését, a fogyatékossággal szembeni elfogadás növelését. Célcsoportok: – Az intézmény 72 fő lakója,mint a kialakuló új szolgáltatás igénybevevője, az új lakhatási formában és ellátásban részesülők köre. – Az intézmény 28 fő szakmai és 26 fő funkcionális munkakörben lévő dolgozója, mint a kialakuló új szolgáltatás közvetlen biztosítója. – Érintett mikro és makro környezet, mint az érzékenyítő rendezvényeken részt vevők. Új szolgáltatási struktúra A támogatott lakhatás Sármellék, Felsőrajk, Vaspör, Esztergályhorváti és Bocfölde településeken valósulnak meg, összesen 6 db, 12 férőhellyel rendelkező lakóépület (lakóotthon) felépítésével. A lakhatás a település többi lakosához viszonyítva hasonló körülményeket biztosít a kiváltás célcsoportjai számára. A 72 férőhelyes intézmény az országhatáron, izoláltan, korszerűtlen kolostor épületben működik, a területi elhelyezkedésükből adódó korlátokat nem tudja leküzdeni, nem tudja a tényleges integrációt biztosítani. Az intézmény nem alkalmas az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatás nyújtására, szükség van tehát a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerekre, az alapszolgáltatások erősítésére, a közösségi alapú szolgáltatások fejlesztésére. A közösségi lakhatásba való költözés az életminőség tekintetében pozitív változásokat hoz: az önellátási képesség javul, nagyobb szabadság, önállóság érzékelhető a pszichiátriai személyek esetében, illetve a társadalmi integráltság erősödik. Az intézménytelenítésnek nevezett folyamat eredményeként a nagy létszámú bentlakásos intézményt fokozatosan kis létszámú szolgáltatásokkal váltják fel. A szociális alapszolgáltatás fejlesztésével az alábbi tevékenységeket fejlesztjük Búcsúszentlászló településen: étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, pszichiátriai betegek és fogyatékkal élők nappali ellátása, támogató szolgáltatás. A fejlesztő foglalkoztatás keretében: mosoda üzemeltetése, konyha üzemeltetése, portaszolgálat, kertészeti tevékenység, parkgondozás, kerámia műhely, textil műhely.