EFOP-2.2.2-17-2017-00030

Alapadatok

Pályázó neve: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
Projekt megnevezése: Megújulás – Kiváltás Barcson
OP név: EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-2.2.2-17 – Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi
férőhely kiváltás
Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Somogy
Projekt helyszíne (település): Barcs
Megítélt összeg: 1 050 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.08.28
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ERFA
Projekt összköltség: 1 050 000 000 .- HUF

Projekt összefoglalása

A kiváltás célja támogatott lakhatás keretében biztosítani az egyén igényeire és elvárásaira figyelemmel a mindennapi életvitel vezetésének támogatását, valamint a munkahelyi, lakóhelyi és a szabadidő eltöltésének szétválasztását. A Somogy megyei szociális szakellátás területén a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon Együtt-Egymásért szociális és gyermekotthoni telephelyének (7570 Barcs, Táncsics u. 22.) kiváltása új, korszerű házak kialakításával valósul meg, a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon szervezeti egységeiként. A 120 férőhely kiváltása egy pályázat keretében, 10 db x 12 fős otthon kiváltásával valósul meg. Így a korábbi zsúfolt, megújulást igénylő, magas fenntartási költségű épület helyett, az új szakmai kihívásoknak megfelelő korszerű, fenntartási költségeiben olcsóbb, megfelelő munkafeltételeket biztosító intézményeket alakítunk ki a pályázat megvalósulása révén. Az új, korszerű tárgyi feltételrendszer kialakítása mindenképpen az ellátás színvonalának emelkedését vonja maga után. Így a fogyatékos személyek megfelelő körülmények közé kerülnek, s a munkavállalók számára is méltó munkakörülményeket biztosítunk. Ennek megfelelően az 10 db 12 férőhelyes új házban, Barcson, Drávatamásiban és Barcs-Somogytarnócán rendelkezésre állnak majd a családias légkörű elhelyezés feltételei. Két ágyas szobákban kerülnének elhelyezésre az ellátottak, nemek szerint elkülönülő fürdőszobák és a közös helyiségek is rendelkezésre állnak majd. Mindez a szakemberek méltó munkakörülményei mellett az ellátás színvonalának emelkedését és az ellátottak jobb életminőségét szolgálja. Az ellátottak közül 85 fő súlyosan, halmozottan sérült, ezen belül 35 fő önellátásra teljes mértékben képtelen, ápolásra, gondozásra szoruló. Továbbá az intézmény Szt. hatálya alá tartozó gyermekotthonként is működik, melynek keretében jelenleg 38 fő 18 év alatti személy ellátását biztosítják, amely speciális feltételek biztosítását teszi szükségessé a megvalósítás során. Jelen pályázat keretében sor kerül nemcsak a támogatott lakhatás részeként, hanem saját fenntartásban biztosított alapszolgáltatások kialakítására is (étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása) a településeken végzett szükségletfelmérés eredményének megfelelően. Széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő szociális alapszolgáltatások/szolgáltatási elemek biztosítása is megvalósul. Foglalkoztatás tekintetében a 2017. április 1-től hatályos jogszabályi változásoknak megfelelően fejlesztő foglalkoztatásban kívánjuk részesíteni a célcsoportból a feltételeknek megfelelő létszámú ellátottat. A támogatott lakhatás szolgáltatási elemeinek biztosításával másodlagos célunk az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő integrálása. A támogatott lakhatásban elhelyezett személyek foglalkoztatásának fejlesztése és bővítése is megvalósul. A jelenleg szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak létszámának bővítése, jogszabályváltozást követően fejlesztő foglalkoztatás mind a Munka Törvénykönyve, mind a Fejlesztési Szerződés alapján foglalkoztatottak tekintetében. A fogyatékos célcsoport állapotából adódóan a foglalkoztatásra huzamosabb időn keresztül történő kevésbé, vagy egyáltalán nem alkalmas ellátottak esetén munkaterápiás jellegű foglalkoztatás. Ezen túl a településen működő nyílt munkaerő-piaci lehetőségek, foglalkoztatók bevonása, felkutatása. A kisebb létszámú épületekbe történő elhelyezés lehetővé teszi az öngondoskodásra való képesség fejlesztését és a támogatott döntéshozatal megvalósulását. Lehetővé teszi, hogy a napi életritmus és életvitel kialakításában az ellátottak minél nagyobb önállósággal legyenek képesek részt venni. Az alapszolgáltatások és szolgáltatási elemek fenntartó általi nyújtásával megvalósul az egyéni képességekre és szükségletekre alapozott szolgáltatásnyújtás, mely eredményesen hozzájárulhat az ellátottak nyílt munkaerő-piacra történő integrálásához.